Zang Regime

Het Zang Regime van de Studiegroep

Gemiddeld ééns per kwartaal zingt de Studiegroep de viering in de H. Egbertuskerk in Hoek van Holland. Die wordt in de maanden vooraf voorbereid in de parochiezaal Het Schip. In de regel is dat op de 1e en 3e dinsdag van de maand van 19.30u tot ongeveer 21.30u. Maar twee repetities per maand, dus.

Van een nieuw ingestudeerd gezang krijgt ieder een you-tube-link per mail nagestuurd, met de bedoeling die thuis tussentijds nog een paar keer door te nemen. (Ons geheugen houdt iets nieuws niet langer dan 5 à 6 dagen vast en behoeft dus wat oppeppen tot de volgende repetitie.) Begon de Studiegroep alleen met de eenvoudig te leren en mee te zingen volkszang van het Gregoriaans; intussen worden best al moeilijke gezangen erbij genomen, waar we dan ook alle tijd voor nemen. Soms hebben we daarbij ook – tegen een geringe bijdrage van de deelnemers - professionele instructie, soms gaat een aantal naar een elders gegeven workshop.

Veel van ons nemen ook deel aan de maandelijkse studie-ochtenden van de Gregoriaanse Kring voor de regio Rotterdam, in de Eendrachtskapel. En zo gaan we er samen steeds verder op vooruit. En nog steeds sluit de groep de repetitie met het Pater Noster af. Meer informatie over de Gregoriaanse Kring Rotterdam treft u op de Website en u kan zich HIER aanmelden.

Meer informatie? Stuur een bericht, als u wil met uw telefoonnummer, naar:

info@studiegrego.nl
En volg op twitter: @Studiegrego