De Studiegroep Gregoriaans

Op 6 oktober 2015 kwam een vijftal initiatiefnemers bij elkaar om samen Pater Noster A - de meest gezongen versie van het Onze Vader in het Graduale Romanum (pg 812) – in te studeren en om plannen voor de toekomst uit te broeden.

Met een voorspoedige groei beliep het aantal deelnemers een paar jaar later het twintigtal. In de pandemie heeft een zestal doordouwers de lockdowns getrotseerd, door via internet samen te blijven repeteren en zo het doel levend gehouden: de zang van het gregoriaanse erfgoed mocht niet verloren gaan. Nu fysiek bij elkaar komen weer gewoon mogelijk is, groeit het aantal deelnemers weer verder aan.

Vanaf het begin bestond de groep uit ongeveer evenveel katholieken, als protestanten en namen ook niet-gelovigen deel, die de Gregoriaanse zang een warm hart toedragen. Dat bracht ook mee dat de deelnemers elkaar een warm hart gingen toedragen. Een fijn verband om in te zingen, waarvoor de deelnemers uit uiteenlopende plaatsen bijeenkomen. Omdat zowel vrouwen als mannen deelnemen, kan ook met stemafwisseling gezongen worden, wat de levendigheid ten goede komt.

Altijd hebben beginnende en ervaren zangers hierin samen opgetrokken. Dat past uitstekend in de Gregoriaanse traditie, waarin de zang immers veel mondeling is overgedragen aan mensen, die vroeger vaak niet eens konden lezen. En ook nu beheersen maar enkele deelnemers het notenschrift.

Meer weten?

info@studiegrego.nl